Fluitschool
Zwolle

Marjolein
Visser

Spe(e)lregels iedere week les:

Lesgeld, aantal lessen
Het lesgeld voor het cursusjaar 2019/2020 bedraagt € 645.(ouder dan 21 jaar €665) Dit cursusjaar zal minimaal 38 lessen bevatten. Een gewone les duurt 30 minuten.
Verspreid over het jaar worden samenspeellessen gegeven. Een samenspeelles duurt een uur en wordt gegeven aan 3 of meer leerlingen tegelijk. Deze les komt in plaats van een gewone les en wordt als gewone les geteld.
Twee maal per jaar geef ik een grote groepsles (10 leerlingen of meer) en ook deze les wordt als een normale les gerekend.

Voor spelregels voor elke 14 dagen les klik hier

Betalen
Het lesgeld wordt aan het begin van de maand betaald, verspreid over 10 maanden.
U betaalt dus € 64,50,- per maand.(ouder dan 21 jaar €66,50) De eerste betaling is in september en de laatste in juni. In overleg kunt u ook meerdere maanden tegelijk vooruit betalen.

Vakanties
Vakanties vallen gelijk met die van het lager en voortgezet onderwijs. Vakanties en vrije dagen worden niet als lessen gerekend.

Ziekte, verzuim
Wanneer een leerling niet op de afgesproken lestijd verschijnt wegens ziekte dan wordt deze les toch gerekend als een gegeven les. Bij langdurige ziekte van een leerling dienen 4 lessen doorbetaald te worden. Na 4 gemiste lessen wordt geen lesgeld meer berekend totdat er weer begonnen wordt met de lessen.
Bij langdurige ziekte van mij dienen ook 4 lessen doorbetaald te worden. Ben ik langer dan 4 weken ziek, dan hoeft u geen lesgeld te betalen, totdat ik weer beter ben en ga lesgeven.
Als ik een les verzet (bijvoorbeeld in geval van samenspelen) en de leerling vergeet deze afspraak dan wordt de les toch gerekend als gegeven.

Voortijdig stoppen met de lessen
Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om te stoppen met de lessen. Dit is halverwege (eind december) of aan het einde van het cursusjaar (eind juni/begin juli). Stopt de leerling liever eerder met de lessen dan wordt toch lesgeld berekend tot eind december of eind juni.

Copyright 2015 MC de Vries