Fluitschool
Zwolle

Marjolein
Visser

Spe(e)lregels eens in de 14 dagen-lessen.

Lesgeld, aantal lessen
Een les duurt 30 minuten en kost €17. Er kan ook gekozen worden voor lessen van 45 minuten à €25. Verspreid over het jaar worden samenspeellessen gegeven. Een samenspeelles duurt een uur en wordt gegeven aan 3 of meer leerlingen tegelijk. Deze les komt in plaats van een gewone les en wordt als gewone les geteld, dus €17.
Twee maal per jaar geef ik een grote groepsles (10 leerlingen of meer) en ook deze les wordt als een normale les gerekend.

Betalen
Aan het eind van iedere maand tel ik het aantal lessen bij elkaar op.
U kunt dus aan het eind van iedere maand de lessen betalen maar het is ook mogelijk om het per meerdere maanden tegelijk te doen, bijv. eind november, eind februari en eind juni. Aan het begin van het lesjaar kunnen we afspreken of u kiest voor maandelijkse betaling of per periode.

Vakanties
Vakanties vallen gelijk met die van het lager en voortgezet onderwijs. Vakanties en vrije dagen worden niet als lessen gerekend.

Ziekte, verzuim
Wanneer een leerling niet op de afgesproken lestijd verschijnt wegens ziekte dan wordt deze les toch gerekend als een gegeven les. Bij langdurige ziekte van een leerling dienen 2 lessen doorbetaald te worden. Na 2 gemiste lessen wordt geen lesgeld meer berekend totdat er weer begonnen wordt met de lessen.
Bij langdurige ziekte van mij dienen ook 2 lessen doorbetaald te worden. Ben ik langer dan 2 lessen ziek, dan hoeft u geen lesgeld te betalen, totdat ik weer beter ben en ga lesgeven.
Als ik een les verzet (bijvoorbeeld in geval van samenspelen) en de leerling vergeet deze afspraak dan wordt de les toch gerekend als gegeven.

Voortijdig stoppen met de lessen
Twee keer per jaar is er de mogelijkheid om te stoppen met de lessen. Dit is halverwege (eind december) of aan het einde van het cursusjaar (eind juni/begin juli). Stopt de leerling liever eerder met de lessen dan wordt toch lesgeld berekend tot eind december of eind juni.

Copyright 2015 MC de Vries